Feil ved vedlikehold hos tjenestetilbyder
Incident Report for Tekna
Resolved
Nettverksvedlikehold hos vår driftsleverandør gjorde www.tekna.no utilgjengelig mellom 17:17 og 17:30 i dag
Posted Jun 20, 2016 - 17:37 CEST